Sushi Nori (seaweed wrapper)

0.125 kg
$12.99
  • Vietnamese name: rong bien cuon sushi