Green papaya

$2.49
  • Vietnamese name: Đu Đủ Xanh