Char Siu Sauce

0.187 kg
$4.99
  • Vietnamese name: sot uop xa xiu