Chi Hai fish cake

$20.00
  • Vietnamese name: cha ca chi hai