Chi Hai fish cake

$16.99
  • Vietnamese name: cha ca chi hai